صفحه شخصی ترانه ایرانی   
 
نام و نام خانوادگی: ترانه ایرانی
تاریخ عضویت:  1398/06/12
 روزنوشت ها    
 

 نکته‌هایی برای یک ارائه‌ی پیروزمندانه و موفق بخش عمومی

1

استفاده از زبان بدن و ارتباط چشمی :
از زبان بدن استفاده کنید. با حضار ارتباط چشمی برقرار کنید و با آرامش کنفرانس خود را ارائه دهید. ارائه مناسب باید در سرلوحه خود قرار دهید. باید ارائه به نحوی باشد که شنوندگان خسته نشوند. آموزش های بسیاری در این زمینه وجود دارد. قبل از انجام ارائه حتما فیلم های آموزشی یک ارائه خوب را ببینید و تمرین بسیاری در این زمینه کنید.

استفاده درست از نرم‌افزارهای نمایش
اگر از پاورپوینت یا هر نرم افزار دیگر استفاده می کنید اندازه فونت ها به درستی انتخاب شوند. اندازه فونت بیش از حد درشت، ارائه شما را غیرحرفه ای نشان داده و اندازه ریز، خوانایی ارائه شما را کم کرده و تبدیل به یک ارائه خسته کننده می شود.

تمرین، تمرین، تمرین :
با تمرین بسیار، تسلط بر ارائه افزایش یافته و با افزایش تسلط، اعتماد به نفستان افزایش و استرس تان کم می شود.

یکشنبه 31 شهریور 1398 ساعت 09:18  
 آراء    
 
 نظرات